Vlastivedné múzeum Vranov nad Topľou ( pobočka Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou)

Vlastivedné múzeum Vranov nad Topľou ( pobočka Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou)

Vlastivedné múzeum sídliace v budove Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou je pobočkou Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Jeho stála expozícia Človek a život rozdelená do niekoľkých tematických podcelkov prezentuje návštevníkom dejiny mesta Vranov nad Topľou, prírodu a prírodné rezervácie v okolí mesta, a tiež ľudovú kultúru priľahlej časti Zemplína s dôrazom na ľudovú pieseň. Časť expozície nazvaná Človek a vojna približuje historické vojenské strety v regióne od stredoveku (bratrícke hnutie) cez novovek (protihabsburské stavovské povstania, veľké sedliacke povstanie) až po 20. storočie (prvá a druhá svetová vojna).

Kde

Sídlisko 1. mája 74, Vranov nad Topľou, 093 01

Navigovať

Kategória

Historické a náboženské pamiatky

KONTAKT

Telefón

+421 902 233 910