Mačiansky presyp

Mačiansky presyp

Vybavenie a služby

Zákaz fajčenia
Zákaz ohňa
Turistika
Bicyklovanie

- je prírodná pamiatka od roku 1983, významná zložka prírodného prostredia okresu Galanta
- biologickým, klimatickým a hygienickým významom, veľkou dendrologickou, biologickou, estetickou a kultúrno - spoločenskou hodnotou významne prispieva k zvýšeniu pestrosti pozmenenej krajiny okresu

Kde

Mačiansky presyp, Malá Mača, Slovensko

Navigovať

Kategória

Prírodné parky a rezervácie