Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Harichovce

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Harichovce

Pôvodne gotický, barokovo prestavaný okolo roku 1760, keď zmenili jeho východnú orientáciu a odstránili časť pôvodného obvodového muriva, ktorého kamene ležia dnes na brehoch potoka. Oltáre a kazateľnica sú pseudogotické z 20. stor. Krstiteľnica je drevená z polovice 19. stor. voľné neskorobarokové obrazy Immaculata a Obrátenie sv. Pavla apoštola.

Kde

Harichovce, Slovensko

Navigovať

Kategória

Historické a náboženské pamiatky

KONTAKT

Telefón

053/44 961 16