Kaplnka Svätej rodiny - Krušovce

Kaplnka Svätej rodiny - Krušovce

Kaplnka bola postavená v roku 1872 v romantickom slohu s použitím neogotických architektonických prvkov. Kaplnka je zaklenutá pruskou klenbou dosadajúcou na rímsové hlavice vtiahnutých pilastrov, na ktorej je maľovaná výzdoba. V interiéri kaplnky sa nachádza hlavný oltár pochádzajúci z čias jej stavby. V kaplnke sa nachádzajú aj rôzne obrazy a maľby, ale i mnohé sochy, napr. Božského Srdca Ježišovho a iné.

Kde

Krušovce, Slovensko

Navigovať

Kategória

Historické a náboženské pamiatky

KONTAKT

Telefón

038/53 111 30

0905/409 447