Hvezdáreň Trebišov

Hvezdáreň Trebišov

Hvezdáreň bola zriadená 1. januára 1988, nemá vlastnú budovu , sídli v prenajatých priestoroch. K jej založeniu veľkou mierou prispela zosnulá PhDr. Alžbeta Reiskupová - bývalá riaditeľka. Od 1. apríla 1999 je hvezdáreň organizačnou súčasťou Hvezdárne v Michalovciach.

Hvezdáreň pre kultúrno - výchovnú činnosť využíva miestnosti pozývateľa, klubové miestnosti CVČ v Trebišove a zasadačku Vlastivedného múzea v Trebišove.

Hlavnou náplňou činnosti hvezdárne je popularizácia astronómie a príbuzných prírodných vied, vzdelávanie mládeže a dospelých v tejto oblasti prostredníctvom prednášok, besied, premietaním filmov a videozáznamov a pozorovaní pre verejnosť a členov astronomických krúžkov prenosnými ďalekohľadmi.

Kde

M. R. Štefánika 19, Vojčice, Trebišov, Slovensko

Navigovať

Kategória

Historické a náboženské pamiatky

KONTAKT

Telefón

+421 56 6725616