Briestenské skaly

Briestenské skaly

Vybavenie a služby

Zákaz fajčenia
Zákaz ohňa
Turistika

- týčia sa v Domanižskej kotline východne od Pružiny
- prírodná pamiatka predstavuje morfologicky hodnotný súbor skalných útvarov v zlepencoch
- skalné bralo má tvar pravekého jaštera Tyranosaura.
- dôvodom ochrany sú reliktné a endemické druhy rastlín a živočíchov
- rastie tu chránený druh európskeho významu, západokarpatský endemit poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica) a vstavačovité hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea)

Kde

Súľovské skaly, Súľov - Hradná, Slovensko

Navigovať

Kategória

Príroda