HUNGARIKUM – ĽUDOVÉ UMENIE MATYÓ

HUNGARIKUM – ĽUDOVÉ UMENIE MATYÓ

Záujemcovia na výstave môžu spoznať bohaté dedičstvo tradície matyó prostredníctvom pôvodných predmetov reprezentujúcich tradičnú ľudovú kultúru, ktoré sa nachádzajú v etnografickom fonde Múzea Ottóa Hermana. Život kedysi žijúcich ľudí naznačujú aj archívne fotografie, ktoré sú súčasťou výstavy: fotografie Múzea Ottóa Hermana v Miškovci, Etnografického múzea a Múzea Matyó. O prechovávaní tradičných hodnôt svedčia okrem týchto predmetov aj práce súčasných tvorcov ľudového umenia žijúcich v obci Mezőkövesd i v okolitých dedinách.

Od konca 19. storočia etnografická oblasť „matyóság“ predstavovala jednu z reprezentatívnych skupín tradičnej maďarskej ľudovej kultúry. Tradičná kultúra obce Mezőkövesd sa stala verejne známou, a to hlavne vďaka najrozmanitejšej časti ľudového umenia matyó, teda výšivky a vzniknutého ľudového kroja použitím výšivky, skvostného sviatočného ženského a mužského odevu. Na prelome 19. a 20. storočia sa vzory výšivky matyó, pôvodne aplikované na textílie, známe len ako charakteristické prvky ľudovej skupiny, sa stali charakteristickými symbolmi maďarskej národnej kultúry a ako spoločné historické korene vybrané na vyjadrenie reprezentatívnej maďarskej identity. Vďaka cestovnému ruchu od prvej polovice 20. storočia sa diela ľudového umenia matyó dostali do rôznych oblastí sveta, ako charakter maďarského ľudového umenia.

V roku 2012 sa „Dedičstvo matyó – prechovávanie výšivky, kroja, folklóru“ bolo zaradené do svetového dedičstva zoznamu UNESCO.

Od januára r. 2013, na základe rozhodnutia Výboru Hungarikum v Maďarsku, ľudové umenie matyó patrí do Zbierky Hungarikum ako tzv. „hungarikum zavedené zákonom“.

Výstava sa koná pod záštitou generálneho konzula Maďarska v Košiciach pána Attilu Harasztiho.

Kde

Námestie Maratónu mieru 2, Košice, Slovensko

Navigovať

Kategória

Trhy/Výstavy

VSTUPNÉ

ZŤP

0,50

Seniori

0,50

Deti

0,50

Dospelí

1€

KONTAKT