Kontakt

Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

E-mail

trip.travel.agn@gmail.com

tamto@tamto.sk

Telefón

+421 908 070 797

Korešp. adresa

J. Kráľa
140/3, 962 71 Dudince

Údaje prevádzkovateľa

TRIP TRAVEL AGENCY s.r.o. IČO: 48281361
DIČ: 2120122939